CÁC BỆNH LÝ VỀ DI TRUYỀN

HỘI CHỨNG PATAU - TRISOMY 13

HỘI CHỨNG PATAU - TRISOMY 13

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT-PRECARE, điều các bà mẹ mang thai quan tâm trong suốt thai kỳ

Hotline: 0931 879 700

HỘI CHỨNG EDWARDS - TRISOMY 18

HỘI CHỨNG EDWARDS - TRISOMY 18

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT-PRECARE, điều các bà mẹ mang thai quan tâm trong suốt thai kỳ

Hotline: 0931 879 700

HỘI CHỨNG DOWN - TRISOMY 21

HỘI CHỨNG DOWN - TRISOMY 21

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT-PRECARE, điều các bà mẹ mang thai quan tâm trong suốt thai kỳ

Hotline: 0931 879 700