VĂN PHÒNG TP.HCM

VĂN PHÒNG QUẬN 3

VĂN PHÒNG QUẬN 3

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Quận 3 của DNA TESTINGS

Hotline: 0901 323 100

VĂN PHÒNG QUẬN 10

VĂN PHÒNG QUẬN 10

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Quận 10 của DNA TESTINGS

Hotline: 0908 664 209

VĂN PHÒNG THỦ ĐỨC

VĂN PHÒNG THỦ ĐỨC

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Quận Thủ Đức của DNA TESTINGS

Hotline: 0906 879 700