TÂY NGUYÊN

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Tây Nguyên của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG KON TUM

VĂN PHÒNG KON TUM

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Kon Tum của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG GIA LAI

VĂN PHÒNG GIA LAI

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Gia Lai của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG ĐẮK LẮK

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Đắk Lắk của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG LÂM ĐỒNG

VĂN PHÒNG LÂM ĐỒNG

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Lâm Đồng của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG ĐẮK NÔNG

VĂN PHÒNG ĐẮK NÔNG

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Đắk Nông của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700