MIỀN TRUNG

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở ĐÀ NẴNG của DNA TESTINGS

Hotline: 0932 605 650

VĂN PHÒNG KHÁNH HÒA

VĂN PHÒNG KHÁNH HÒA

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở KHÁNH HÒA của DNA TESTINGS

Hotline: 0988 200 826

VĂN PHÒNG QUẢNG NAM

VĂN PHÒNG QUẢNG NAM

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở QUẢNG NAM của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG QUẢNG NGÃI

VĂN PHÒNG QUẢNG NGÃI

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở QUẢNG NGÃI của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở BÌNH ĐỊNH của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG PHÚ YÊN

VĂN PHÒNG PHÚ YÊN

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở PHÚ YÊN của DNA TESTINGS

Hotline: 0915 838 507

VĂN PHÒNG HUẾ

VĂN PHÒNG HUẾ

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở HUẾ của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700