MIỀN TRUNG

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Miền Trung của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở ĐÀ NẴNG của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG KHÁNH HÒA

VĂN PHÒNG KHÁNH HÒA

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Khánh Hòa của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG QUẢNG NAM

VĂN PHÒNG QUẢNG NAM

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở QUẢNG NAM của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG QUẢNG NGÃI

VĂN PHÒNG QUẢNG NGÃI

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở QUẢNG NGÃI của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở BÌNH ĐỊNH của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG PHÚ YÊN

VĂN PHÒNG PHÚ YÊN

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở PHÚ YÊN của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG HUẾ

VĂN PHÒNG HUẾ

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở HUẾ của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG NGHỆ AN

VĂN PHÒNG NGHỆ AN

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở NGHỆ AN của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG THANH HÓA

VĂN PHÒNG THANH HÓA

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Thanh Hóa của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG QUẢNG BÌNH

VĂN PHÒNG QUẢNG BÌNH

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở QUẢNG BÌNH của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG NINH THUẬN

VĂN PHÒNG NINH THUẬN

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở  Ninh Thuận của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG BÌNH THUẬN

VĂN PHÒNG BÌNH THUẬN

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Bình Thuận của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG QUẢNG TRỊ

VĂN PHÒNG QUẢNG TRỊ

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Quảng Trị của Trung Tâm DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG HÀ TĨNH

VĂN PHÒNG HÀ TĨNH

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN Hà Tĩnh của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700