MIỀN NAM

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở MIỀN NAM của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG CẦN THƠ

VĂN PHÒNG CẦN THƠ

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở CẦN THƠ của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG VĨNH LONG

VĂN PHÒNG VĨNH LONG

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở VĨNH LONG của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG KIÊN GIANG

VĂN PHÒNG KIÊN GIANG

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở KIÊN GIANG của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG HẬU GIANG

VĂN PHÒNG HẬU GIANG

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở HẬU GIANG của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG CÀ MAU

VĂN PHÒNG CÀ MAU

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Cà Mau của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG SÓC TRĂNG

VĂN PHÒNG SÓC TRĂNG

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở SÓC TRĂNG của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG BẾN TRE

VĂN PHÒNG BẾN TRE

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở BẾN TRE của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG AN GIANG

VĂN PHÒNG AN GIANG

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở AN GIANG của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG TRÀ VINH

VĂN PHÒNG TRÀ VINH

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Trà Vinh của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG ĐỒNG THÁP

VĂN PHÒNG ĐỒNG THÁP

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Đồng Tháp của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG BẠC LIÊU

VĂN PHÒNG BẠC LIÊU

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở BẠC LIÊU của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG LONG AN

VĂN PHÒNG LONG AN

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Long An của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700