MIỀN ĐÔNG KV TP.HCM Xin chào 2

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Miền Đông của DNA TESTINGS

Hotline: 0938.454.900

VĂN PHÒNG QUẬN 3

VĂN PHÒNG QUẬN 3

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Quận 3 của DNA TESTINGS

Hotline: 0938.454.900

VĂN PHÒNG BÌNH THẠNH

VĂN PHÒNG BÌNH THẠNH

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Quận Bình Thạnh của DNA TESTINGS

Hotline: 0938.454.900

VĂN PHÒNG QUẬN 11

VĂN PHÒNG QUẬN 11

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Quận 3 của DNA TESTINGS

Hotline: 0938 454 900

VĂN PHÒNG QUẬN GÒ VẤP

VĂN PHÒNG QUẬN GÒ VẤP

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Quận Gò Vấp của DNA TESTINGS

Hotline: 0938.454.900

VĂN PHÒNG THỦ ĐỨC

VĂN PHÒNG THỦ ĐỨC

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Quận Thủ Đức của DNA TESTINGS

Hotline: 0938.454.900

VĂN PHÒNG VŨNG TÀU

VĂN PHÒNG VŨNG TÀU

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở VŨNG TÀU của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG TÂY NINH

VĂN PHÒNG TÂY NINH

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở TÂY NINH của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG BÌNH DƯƠNG

VĂN PHÒNG BÌNH DƯƠNG

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở BÌNH DƯƠNG của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG BÌNH PHƯỚC

VĂN PHÒNG BÌNH PHƯỚC

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở BÌNH PHƯỚC của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

VĂN PHÒNG ĐỒNG NAI

VĂN PHÒNG ĐỒNG NAI

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Đồng Nai của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700