LIÊN HỆ

MIỀN NAM

MIỀN NAM

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở MIỀN NAM của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

MIỀN TRUNG

MIỀN TRUNG

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Miền Trung của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

MIỀN BẮC

MIỀN BẮC

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở MIỀN BẮC của DNA TESTINGS

Hotline: 0902 313 800

TÂY NGUYÊN

TÂY NGUYÊN

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Tây Nguyên của DNA TESTINGS

Hotline: 0931 879 700

MIỀN ĐÔNG KV  TP.HCM

MIỀN ĐÔNG KV TP.HCM

Văn phòng thu mẫu xét nghiệm ADN ở Miền Đông của DNA TESTINGS

Hotline: 0901.323.100