HƯỚNG DẪN THU MẪU XÉT NGHIỆM

Hướng dẫn thu mẫu xét nghiệm ADN tại nhà, đơn giản, dể thực hiện, chính xác,...

Hotline: 0901.323.100

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU NIÊM MẠC MIỆNG

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU NIÊM MẠC MIỆNG

Đặc điểm: Mẫu dễ thu, không gây đau, phù hợp với mọi lứa tuổi (kể cả trẻ sơ sinh),...

Hotline: 0901 323 100

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MẪU MÁU XÉT NGHIỆM ADN

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MẪU MÁU XÉT NGHIỆM ADN

Đặc điểm: thu mẫu phức tạp, cần phải có dụng cụ chuyên dụng, gây đau,...

Hotline: 0901 323 100

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MẪU TÓC XÉT NGHIỆM ADN

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MẪU TÓC XÉT NGHIỆM ADN

Đặc điểm: Thu mẫu tóc làm xét nghiệm ADN bắt buộc phải có chân tóc (gốc tóc)

Hotline: 0901 323 100

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU MÓNG TAY XÉT NGHIỆM ADN

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU MÓNG TAY XÉT NGHIỆM ADN

Đặc điểm: Là loại mẫu dễ thu, dễ bảo quản, thời gian lưu mẫu lâu,...

Hotline: 0901 323 100

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU CUỐNG RỐN

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU CUỐNG RỐN

Đặc điểm: Mẫu cuống rốn dể thu, dễ bảo quản trong thời gian dài,...

Hotline: 0901 323 100

HƯỚNG DẪN THU CÁC MẪU XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG CHA CON

HƯỚNG DẪN THU CÁC MẪU XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG CHA CON

Hướng dẫn thu mẫu xét nghiệm ADN để làm xét nghiệm adn cha con,...

Hotline: 0901 323 100

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU MÁU XÉT NGHIỆM NIPT-PRECARE

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU MÁU XÉT NGHIỆM NIPT-PRECARE

Đặc điểm: thu mẫu phức tạp, thực hiện bởi người có chuyên môn, cần phải có dụng cụ chuyên dụng, gây đau...

Hotline: 0931.879.700