HƯỚNG DẪN THU MẪU XÉT NGHIỆM

Hướng dẫn thu mẫu xét nghiệm ADN tại nhà, đơn giản, dể thực hiện, chính xác,...

Hotline: 0906 87 97 00

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU NIÊM MẠC MIỆNG

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU NIÊM MẠC MIỆNG

Đặc điểm: Mẫu dễ thu, không gây đau, phù hợp với mọi lứa tuổi (kể cả trẻ sơ sinh),...

Hotline: 0901 323 100

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MẪU MÁU XÉT NGHIỆM ADN

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MẪU MÁU XÉT NGHIỆM ADN

Đặc điểm: thu mẫu phức tạp, cần phải có dụng cụ chuyên dụng, gây đau,...

Hotline: 0901 323 100

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MẪU TÓC XÉT NGHIỆM ADN

HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY MẪU TÓC XÉT NGHIỆM ADN

Đặc điểm: Thu mẫu tóc làm xét nghiệm ADN bắt buộc phải có chân tóc (gốc tóc)

Hotline: 0901 323 100

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU MÓNG TAY XÉT NGHIỆM ADN

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU MÓNG TAY XÉT NGHIỆM ADN

Đặc điểm: Là loại mẫu dễ thu, dễ bảo quản, thời gian lưu mẫu lâu,...

Hotline: 0901 323 100

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU CUỐNG RỐN

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU CUỐNG RỐN

Đặc điểm: Mẫu cuống rốn dể thu, dễ bảo quản trong thời gian dài,...

Hotline: 0901 323 100

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU MÁU XÉT NGHIỆM NIPT-PRECARE

HƯỚNG DẪN CÁCH THU MẪU MÁU XÉT NGHIỆM NIPT-PRECARE

Đặc điểm: thu mẫu phức tạp, thực hiện bởi người có chuyên môn, cần phải có dụng cụ chuyên dụng, gây đau...

Hotline: 0906 879 700