LIÊN HỆ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Thông tin tuyển dụng nhân sự của trung tâm xét nghiệm ADN DNA TESTINGS tại TPHCM và Hà Nội

Hotline: 0906 87 97 00

VĂN PHÒNG THU MẪU TRÊN TOÀN QUỐC

VĂN PHÒNG THU MẪU TRÊN TOÀN QUỐC

Hệ thống văn phòng thu mẫu của trung tâm DNA TESTINGS trên toàn quốc,...

Hotline: 0906 87 97 00