BẢNG GIÁ

GIÁ XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG

GIÁ XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG

Bảng giá xét nghiệm ADN Cha Con, Mẹ Con, Ông Cháu, Chú/Bác Cháu,...

Hotline: 0906 87 97 00

GIÁ XÉT NGHIỆM ADN LÀM GIẤY KHAI SINH, NHẬP TỊCH, TÒA ÁN

GIÁ XÉT NGHIỆM ADN LÀM GIẤY KHAI SINH, NHẬP TỊCH, TÒA ÁN

Bảng giá xét nghiệm ADN làm giấy khai sinh, di dân nước ngoài, tòa án,...

Hotline: 0906 87 97 00

GIÁ XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG TRƯỚC SINH

GIÁ XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG TRƯỚC SINH

Bảng giá xét nghiệm ADN Cha Con thai nhi từ tuần thứ 9,...

Hotline: 0906 87 97 00

GIÁ XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH

GIÁ XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH

Bảng giá xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT-VERIFI (ILLUMINA-MỸ)

Hotline: 0906 87 97 00

GIÁ XÉT NGHIỆM ADN HÀI CỐT LIỆT SỸ

GIÁ XÉT NGHIỆM ADN HÀI CỐT LIỆT SỸ

Bảng giá xét nghiệm ADN hài cốt liệt sỹ

Hotline: 0906 87 97 00